SSNR » Documentatieblad

Documentatieblad Nadere Reformatie

Het Documentatieblad Nadere Reformatie (DNR) verschijnt sinds 1977. De uitgave wordt verzorgd  door de Stichting Studie Nadere der Reformatie (SSNR) in samenwerking met Drukkerij Van der Perk in Groot-Ammers. Het DNR heeft een wetenschappelijk karakter, maar bevat ook populair-wetenschappelijke bijdragen.
Scribenten wijzen wij op het volgende:
-  Alleen bijdragen die nieuwe informatie bevatten of nieuw licht op een persoon, groep, publicatie, fenomeen e.d. werpen, worden aangenomen.
-  Bij de stijl wordt gelet op de toegankelijkheid van de teksten.
-  Auteurs dienen vooraf de bij de redactiesecretaris.
-  Artikelen worden door een of meer externe reviewers beoordeeld.
 

Actie: nieuwe abonnee ontvangt boek naar keuze!

Kies nu uw boek en geef u direct op.

 
Er verschijnen twee nummers per jaargang. Het DNR bevat:

 

Kernredactie

W.J. op 't Hof (voorzitter) , H. Koopman (secretaris), J. van de Kamp, A. Baars en A. Goudriaan.
Secretariaat: Kastelijnsweg 19, 4695 RA St. Maartensdijk.
t 06-41759494   ; e

Boeken ter recensie aan: H. Koopman, Kastelijnsweg 19, 4695 RA St. Maartensdijk.

 

Abonnementen & administratie

Drukkerij Van der Perk, Postbus 25, 2964 ZG Groot-Ammers.
t 0184-688377; e ; i website Van der Perk

 

Een abonnement kost € 23 per jaargang. Studenten 40% korting indien zij jaarlijks een scan van hun studentenkaart naar de administratie zenden.
Donateurs (minimaal € 28 per jaar) ontvangen het Documentatieblad gratis.

 

Onze actie: word nu abonnee en ontvang een boek naar keuze!

Geef u direct op met het formulier of kies nu uw boek als welkomstgeschenk.

 

 

De inhoud van jaargang 44,  2020, nr 1

pagina's Artikel
1- Redactioneel
2-

J. de Kok, Johannes Hofman (1666-1735). Een controversiële publicist

13-

H. Koopman, Petrus Ramus en de Nadere Reformatie. Invloeden bij William Ames, Petrus van Mastricht en Wilhelmus à Brakel

43- W.J. op 't Hof, William Ames bij Petrus Wittewrongel inzake de geestelijke adoptie
67- W.J. op 't Hof, William Ames bij Petrus van Mastricht inzake de geestelijke adoptie
76- Boekbesprekingen
93- Aankondiging over nieuwe uitgave van: Eva van der Groe, Oorlog, kerk en staat
94- Aankondiging over nieuwe uitgave van: Verzamelde werken van David Flud van Giffen
   

 

De inhoud van jaargang 43,  2019, nr 2

pagina's Artikel
97 Redactioneel
98-

H.Brons, De vorming van Hellenbroek als prediker: de invloed van David Knibbe

115-

M. van Campen, Joodse bronnen in het oervre van Hellenbroek

124- H. Koopman, Plagiaat bij onze oudvaders. Abraham Hellenbroek bij Joannes Beukelman en Johannes Barueth
146- H. de Jong, Ds. Thomas Potts. De schoonzoon van Michiel de Ruyter door zijn hulp aan Jacobus Koelman in problemen
156- H. Uil, De betekenis van de Zeeuwse kerk en overheid voor de totstandkoming van de Dordtse Synode (2)
175- R.E. van der Woude, Coccejaanse vroomheid op het Groninger platteland: het voorbeeld van Theodorus Antonides
  Mededeling


 

 

De inhoud van jaargang 43,  2019, nr 1

pagina's Artikel
1-  Redactioneel
2- W.J. op 't Hof, Enige opmerkingen over de term en het concept 'Nadere Reformatie'
20- Ph.H. Breuker & W.J. op 't Hof, Een boekje vol nieuwe informatie over Johannes Baers, Paschasius Baers en Willem Lodewijk
39-

H. Uil, De betekenis van de Zeeuwse kerk en overheid voor de totstandkoming van de Dordtse Synode (1)

62-

R.E. van der Woude, De Kerstvloed van 1717 in Groningen en Oost-Friesland gewogen

92- Boekbesprekingen

 

 

Een stukje geschiedenis

Het Documentatieblad Nadere Reformatie begon in 1977 als een eenvoudige uitgave en verscheen viermaal per jaar met een omvang van ongeveer 30 pagina's per aflevering. De eerste uitgever was Lindenberg in Rotterdam. Vanaf 1989 verscheen het DNR tweemaal per jaar en hierbij werd tevens het uiterlijk aangepast. In 2004 vond opnieuw een drastische vernieuwing van vorm en inhoud plaats. Van 2004-2013 werd het DNR verzorgd door Boekencentrum in Zoetermeer. De huidige verzorger is Drukkerij Van der Perk in Groot-Ammers. Hieronder de uiterlijke veranderingen op een rij.